Chức năng tùy chỉnh


Chúng tôi có thể cung cấp các chức năng tùy chỉnh khác nhau cho các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.
Về giao thức truyền thông, giao thức truyền thông có thể được tùy chỉnh, chẳng hạn như RS232, RS485, Bluetooth, WiFi, UART, v.v.
Về quản lý sản phẩm, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng tùy chỉnh quản lý web, tùy chỉnh quản lý phần mềm và tùy chỉnh ứng dụng di động.
Thông điệp
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
*
*
*
*
*
ver_code
Bản tin
Đăng ký bản tin miễn phí để nhận sản phẩm mới nhất và thông tin giảm giá.